Hoppa till innehåll

Vem är vi

db-arkitekter ab är ett litet familjeföretag som under de senaste 25 åren hjälpt våra kunder att skapa hem och byggnader av hög klass. Projekten är av både litet och stort format - allt från skolor till små bastubyggnader.

Vi har specialiserat oss på byggande ute i vår stora skärgård.
Därtill har vi planerat otaliga hem från Borgå i öster till Åbo i väster. Steinerskolan i Ekenäs ha även anlitat oss för sin nya stora skolbyggnad på det nationellt skyddade Västerby Gård.

D.Björkstam
arkkitehti SAFA

Vår huvudarkitekt har fått sin utbildning i Otnäs på 1990-talet då han genast under sitt första studieår grundade vårt företag. Han har varit verksam i företaget enda till denna dag. Han har även varit anställd av Raseborgs stad som lovbehandlingsarkitekt och byggnadsinspektör i flera år, där han hjälpte staden att ta ibruk Lupapiste - den elektroniska lovansökningstjänsten på nätet. Under några år arbetade han som projektarkitekt för den välrenomerade bostadsplanerings arkitektbyrån - Arkkitehdit Mika Penttinen ja Kirsi Korhonen Oy. Avståndet mellan Helsingfors och Ekenäs gjorde att han tillslut valde att fortsätta i Ekenäs och Nyland som självföretagare och utveckla boende och byggande i på den egna hemorten. Den senaste tiden har han även ett större projekt i Nådendal och flera i Esbo.

Dominicus är specialiserad på sunda hus och byggnadsmaterial och strävar till att i alla sina projekt beakta den sunda boendemiljön och se till att husen står i åtminstone 100 år utan att fara illa. Husen skall hållas sunda även utan teknik eller el men man får dock inte glömma att vi lever i en utvecklad teknisk tidsålder och skall kunna ta vara på de bra tekniska lösningar som finns att tillgå.

Maximilian Björkstam, studerande är ansvarig för företagets bokföring och penningtrafik. Han studerar energiteknik på Aalto i Otnäs från vilken ha beräknas bli färdig diplomingenjör 2022.

Sirin Björkstam, studerande ansvarar för företagets mediasynlighet.

Vi är mycket anlitade men har vi väckt ditt intresse så tag kontakt så ser vi om vi tillsammans kan skapa något åt dig.

Vänligen, Dominicus